Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1F46
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1FK4

Община Велики Преслав

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 19.10.2021

Герб - Община Велики Преслав

Официален уеб сайт на община Велики Преслав

Общински съвет Велики Преслав

Община Велики Преслав е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Шумен. Общината е разположена в югозападната част на област Шумен. С площта си от 277,626 km2 е 7-ма по големина сред 10-те общини на областта. Границите ѝ са следните:

 • на север и изток – община Шумен;
 • на югоизток – община Смядово;
 • на юг – община Върбица;
 • на запад – община Търговище, област Търговище.

Природни ресурси

Релефът на общината е равнинен, хълмист и ниско планински, като територията ѝ попада в южните части на Източната Дунавска равнина и северни части на Източния Предбалкан.

В северните, североизточните и източните части на община Велики Преслав се простират съответно югозападните и северозападните части на Шуменското поле и Смадовското поле. В най-източната част на общината, източно от село Златар е разположена „опашката“ на малкия язовир „Кълново“. В най-северната част на общината, на границата с община Шумен попада южната част на Шуменското плато.

По югозападните периферии на двете полета преминава условната граница между Източната Дунавска равнина и Източния Предбалкан. На запад и северозапад от пролома на река Голяма Камчия в пределите на общината попадат част от северните склонове на Преславска планина. В нея, на границата с община Върбица се издига най-високата ѝ точка – връх Голяма Въшкадалница - 723,4 метра, която е и най-високата точка на общината. Югоизточно от пролома на територията на община Велики Преслав е разположена северозападната, най-висока част на Драгоевска планина, която също е част от Източния Предбалкан. Най-високата ѝ точка, връх Отъка - 608,7 метра, е разположен на около 3 км югозападно от село Драгоево.

Основна водна артерия на община Велики Преслав е река Голяма Камчия, която протича през нея от югозапад на североизток с част от средното си течение. Реката навлиза на територията на общината 2 км след като изтече от големия язовир Тича и протича в дълбока проломна долина между Преславската планина на северозапад и Драгоевската планина на югоизток. Южно от град Велики Преслав излиза от пролома и навлиза в югозападната част на Шуменското поле. Минава последователно покрай град Велики Преслав и село Миланово, югозападно от село Хан Крум завива на изток и напуска пределите на общината.

Климатът на територията на община Велики Преслав е умерено-континентален. Средногодишната температура е между 9 °C и 11,5 °C.

Община Велики Преслав е бедна на полезни изкопаеми. На територията ѝ се експлоатират две находища на варовик – край селата Драгоево и Троица.

Населени места

Общината се състои от 12 населени места:

 • Велики Преслав
 • Драгоево
 • Златар
 • Имренчево
 • Кочово
 • Миланово
 • Мокреш
 • Мостич
 • Осмар
 • Суха река
 • Троица
 • Хан Крум

Транспорт

През общината преминават два участъка от Железопътната мрежа на България с обща дължина 21 км:

 • в северната част на общината, от северозапад на югоизток, на протежение от 14,1 км – участък от трасето на жп линията София – Мездра – Горна Оряховица – Шумен – Каспичан – Варна;
 • на протежение от 6,9 км – цялото трасе на жп линията от село Хан Крум до град Велики Преслав.

През общината преминават частично 3 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 45,7 км:

 • участък от 17,5 км от Републикански път I-7 (от км 129,9 до км 147,4);
 • началният участък от 9,7 км от Републикански път II-74 (от км 0 до км 9,7);
 • последният участък от 18,5 км от Републикански път III-7302 (от км 6,7 до км 25,2).

Контакти

Община Велики Преслав

Адрес:
П.К. 9850
Гр. Велики Преслав 
Ул. „Борис Спиров“ №58
E-mail: info@velikipreslav.bg
Телефон: 0538 /44 315
Факс: 0538 / 44-537