Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1NI3
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1NA1

Община Каспичан

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 19.10.2021

Герб - Община Каспичан

Официален уеб сайт на община Каспичан

Общински съвет Каспичан

Община Каспичан е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Шумен. Общината е разположена в източната част на област Шумен. С площта си от 275,056 км2 е 8-мата по големина сред 10-те общини на областта. Границите ѝ са следните:

 • на югозапад и запад – община Шумен;
 • на североизток – община Нови пазар;
 • на изток – община Ветрино, област Варна;
 • на югоизток – община Провадия, област Варна.

Природни ресурси

Релефът на общината е равнинен и платовиден, като територията ѝ попада в Източната Дунавска равнина. Южната половина на общината е заета от централните, най-високи части на Провадийското плато, което със стръмни, на места отвесни склонове се спуска на северозапад, север и североизток към долините на Провадийска река и десният ѝ приток Мътнишка река. В северната му част се издига Мадарското плато, което представлява едно цяло с Провадийското плато. В Мадарското плато се намира най-високата точка на Провадийското плато и на цялата община Каспичан – връх Двете могили - 429,8 м, разположен на 1 км южно от квартал „Калугерица“ на град Каспичан. Североизточно от платото, на границата с община Ветрино, в коритото на Провадийска река се намира най-ниската точка на общината – 69 м н.в. Останалата, северна долина на община Каспичан е заета от обширното Плисковско поле с надморска височина от 100 до 200 м.

Основна водна артерия на община Каспичан е Провадийска река, която протича през нея от северозапад на югоизток с част от горното си течение. В град Каспичан в нея отдясно се влива Мътнишка река (Мадарска река), която протича през общината с последните си 5 км.

В южната част на общината протича горното течение на река Главница, десен приток на Провадийска река. Тя води началото си под името Мерявица от подножието на връх Аталана в Провадийското плато на 365 m н.в., на 3 км югоизточно от село Кюлевча. До изтичането си от язовир „Снежина“ тече на югоизток в дълбока долина под името Аннадере, след което напуска пределите на община Каспичан.

Населени места

Общината се състои от 9 населени места:

 • Върбяне
 • Златна нива
 • гр. Каспичан
 • с. Каспичан
 • Косово
 • Кюлевча
 • Марково
 • Могила
 • Плиска

Транспорт

През общината преминават два участъка от Железопътната мрежа на България с обща дължина 29,5 км.

 • През средата на общината, от запад на изток, на протежение от 17,3 км – участък от трасето на жп линията София – Мездра – Горна Оряховица – Шумен – Каспичан – Варна;
 • От северозапад на югоизток, на протежение от 12,2 км – последният участък от трасето на жп линията от село Русе – Самуил – Каспичан.

През общината преминават изцяло или частично 6 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 56,5 км:

 • участък от 5,5 км от автомагистрала Хемус (от км 355,1 до км 360,6);
 • участък от 7,5 км от Републикански път I-2 (от км 126,5 до км 134,0);
 • последният участък от 5,9 км от Републикански път III-2006 (от км 7,5 до км 13,4);
 • целият участък от 10,2 км от Републикански път III-2007;
 • участък от 17,9 км от Републикански път III-2082 (от км 18,3 до км 36,2);
 • участък от 9,5 км от Републикански път III-7003 (от км 30,1 до км 39,6).

Контакти

Община Каспичан

Адрес:
П.К. 9930
Гр. Каспичан
Ул. „Мадарски конник“ №91
E-mail: obshtina@kaspichan.org
Телефон: 05351 / 7474
Факс: 05351 / 74-70