Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q17A3
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q17Q1

Община Хитрино

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 15.05.2024

Община Хитрино - ГербОфициален уеб сайт на община Хитрино

Общински съвет Хитрино

Община Хитрино е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Шумен. Общината е разположена в западната част на област Шумен. С площта си от 289,369 км2 е 6-тата по големина сред 10-те общини на областта. Границите ѝ са следните:

 • на север – община Венец;
 • на изток – община Нови пазар;
 • на юг – община Шумен;
 • на югозапад – община Търговище, област Търговище;
 • на запад – община Лозница, област Разград;
 • на северозапад – община Самуил, област Разград.

Природни ресурси

Релефът на общината е равнинен и хълмист, като територията ѝ попада в централните части на Източната Дунавска равнина.
В северната част на общината попадат южните склонове на Самуиловските височини. В тях, на 1 км северозападно от село Трем се издига най-високата точка на общината – връх Сърта - 458,6 м. На североизток в нейните предели е разположена западната част на Войводското плато с височина от 476,8 м, разположена на 2 км североизточно от село Живково.
Останалата част от територията на община Хитрино се заема от хълмистата историко-географска област Овче поле със средна надморска височина между 200 и 300 м. В неговата югоизточна част, на границата с община Шумен, в коритото на Провадийска река се намира минималната височина на община Хитрино – 190 м.
В западната част на общината, от юг на север преминава участък от вододела между Дунавския водосборен басейн и Черноморския водосборен басейн. През нейната територия от северозапад на югоизток преминава най-горното течение на Провадийска река (изворите ѝ са на територията на община Венец).
От територията на община Хитрино водят началото си две по-големи реки: Крива река – ляв приток на Провадийска река и Пакуша – ляв приток на река Врана, от басейна на Голяма Камчия.

 

Населени места

Общината се състои от 21 населени места:

 • Байково
 • Близнаци
 • Висока поляна
 • Върбак
 • Длъжко
 • Добри Войников
 • Единаковци
 • Живково
 • Звегор
 • Иглика
 • Калино
 • Каменяк
 • Развигорово
 • Сливак
 • Становец
 • Студеница
 • Тервел
 • Тимарево
 • Трем
 • Хитрино
 • Черна

Транспорт

През средата на общината, от северозапад на югоизток, на протежение от 25,4 км преминава участък от трасето на жп линията от село Русе – Самуил – Каспичан от Железопътната мрежа на България.

През общината преминават частично 3 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 31,4 км:

 • участък от 9,9 км от Републикански път I-2 (от км 91,6 до км 101,5);
 • участък от 12,2 км от Републикански път I-7 (от км 93,6 до км 105,8);
 • началният участък от 9,3 км от Републикански път III-7004 (от км 0 до км 9,3).

Контакти

Община Хитрино

Адрес:
П.К. 9780
С. Хитрино
Ул. „Възраждане“ №45
E-mail: kmet@hitrino.org
Телефон: 05341 / 2130
Факс: 05341 / 21-20