Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18C3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18S2
Община Велики Преслав Община Венец Община Върбица Община Каолиново Община Каспичан Община Никола Козлево Община Нови пазар Община Смядово Община Хитрино Община Шумен

Общините в областта

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 28.01.2022

Област Шумен се състои от 10 общини - Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен - и 151 населени места, от които 8 града и 143 села. Най - голяма е територията на община Шумен (19,2 % от площта на областта), а най-малка – територията на община Венец (6,6 % от площта на областта).