Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q9L77
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q9DK5

Регионална служба по заетостта

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 14.05.2024

Дирекция „Бюро по труда“ - Шумен

Адрес: 9700 гр. Шумен, ул.„Цар Иван Александър“ № 108
Телефон директор: 054/ 800 325 
Телефон за информация: 054/800 324
E-mail: dbt-314@az.government.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 08:30 до 17:00 ч.

Дирекция „Бюро по труда“ - Шумен филиал Венец

Адрес: с. Венец, ул. „Кирил и Методий“ № 28
Телефон за информация: 05343/ 20 78
E-mail: dbt314-1@az.government.bg

Дирекция „Бюро по труда“ - Шумен филиал Хитрино

Адрес: с. Хитрино, ул. „Еделвайс“ № 12
Телефон: -
E-mail: dbt-314-2@az.government.bg

Дирекция „Бюро по труда“ - Велики Преслав  

Адрес: гр. Велики Преслав, ул.„Борис Спиров“ № 30
Телефон директор: 0538/ 4 22 79 
Телефон за информация: 0538/ 4 21 10
E-mail: dbt-310@az.government.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 08:30 до 17:00 ч.

Дирекция „Бюро по труда“ - Велики Преслав филиал Смядово

Адрес: гр. Смядово, ул. „Славянска“ № 2А
Телефон за информация: 0882825187
E-mail: dbt310-02@az.government.bg

Дирекция „Бюро по труда“ - Велики Преслав филиал Върбица

Адрес: гр. Върбица, ул. „Христо Ботев“ № 16
Телефон за информация: 0882825187
E-mail: dbt-310-01@az.government.bg

Дирекция „Бюро по труда“ - Каолиново

Адрес: гр. Каолиново, ул. „Украйна“ № 5
Телефон директор: 05361/2031
Телефон за информация: 05361/ 21 26
E-mail: dbt-308@az.government.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 08:30 до 17:00 ч.

Дирекция „Бюро по труда“ - Нови пазар  

Адрес: гр. Нови пазар, ул.„Оборище“ № 5
Телефон директор: 0537/ 2 21 44
Телефон за информация: 0537/ 2 23 72
E-mail: dbt-309@az.government.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 08:30 до 17:00 ч.

Дирекция „Бюро по труда“ - Нови пазар филиал Никола Козлево

Адрес: с. Никола Козлево, пл. „23-ти септември“ № 3
Телефон за информация: 05328/ 20 92
E-mail: dbt309-02@az.government.bg

Дирекция „Бюро по труда“ - Нови пазар филиал Каспичан

Адрес: гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 40
Телефон за информация: 05327/ 60 91
E-mail: dbt-309-01@az.government.bg