Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q9L51
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q9DK6

Агенция за социално подпомагане

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 01.10.2021

Агенция за социално подпомагане - Регионална дирекция

Адрес: 9700 гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 107, ет. 4
Телефон: 054/801 245
E-mail: shumen-rdsp@asp.government.bg

Дирекция социално подпомагане - Шумен

Адрес: 9700 гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 107
Телефон: 054/801 253
E-mail: dsp-shumen@asp.government.bg

Дирекция социално подпомагане - Велики Преслав

Адрес: гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № 76
Телефон: 0538/4 32 70
E-mail: dsp-v.preslav@asp.government.bg

За община Върбица към Дирекция социално подпомагане - Велики Преслав

Адрес: гр. Върбица, ул. „Христо Ботев“ № 16
Телефон: 05391/20 22
E-mail: - 

За община Смядово към Дирекция социално подпомагане - Велики Преслав

Адрес: гр. Смядово, ул. „Славянска“ № 2
Телефон: 05351/21 84
E-mail: - 

Дирекция социално подпомагане - Венец

Адрес: с. Венец, ул. „Кирил и Методий“ № 24
Телефон: 05343/ 20 80
E-mail: dsp-venec@asp.government.bg

За община Хитрино към Дирекция социално подпомагане - Венец

Адрес: с. Хитрино, ул. „Еделвайс“ № 6
Телефон: 05341/ 20 06
E-mail: - 

Дирекция социално подпомагане - Каолиново

Адрес: гр. Каолиново, ул. „Украйна“ № 5
Телефон: 05361/ 20 71
E-mail: dsp-kaolinovo@asp.government.bg

За община Никола Козлево към Дирекция социално подпомагане - Каолиново

Адрес: с. Никола Козлево, пл. „23-ти септември“ № 5
Телефон: 05328/ 21 96
E-mail: - 

Дирекция социално подпомагане - Нови пазар

Адрес: гр. Нови пазар, ул. „Оборище“ № 5
Телефон: 0537/ 2 62 22
E-mail: dsp-novipazar@asp.government.bg

За община Каспичан към Дирекция социално подпомагане - Нови пазар

Адрес: гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 40
Телефон: 05327/ 60 12
E-mail: -