Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SP5

Забележителности

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 28.01.2022

Шуменска област е с богато културно наследство. Сред основните забележителности на областта са:

  • Монументалният комплекс „Създателите на българската държава“, известен също като „1300 години България“, е архитектурен комплекс, посветен на 1300-годишнината от създаването на българската държава, пресъздаващ историята на Първото българско царство от Аспарух до Симеон;
  • Природен парк „Шуменско плато“ - природните дадености на парка и непосредствената близост до града го правят предпочитано място за отдих, спорт и туризъм;
  • Културно-историческият паметник „Мадарският конник“ в с. Мадара, община Шумен е единственият в Европа монументален каменен релеф от VIII в., който е от световно значение и е включен в Листата на световното културно наследство, което е под егидата на ЮНЕСКО;
  • Историко-археологическият резерват „Шуменска крепост“ се намира в Шуменското плато. Към него функционира и музей. Крепостта е сред най-добре проучените археологически паметници в България;
  • Националният историко-археологически резерват „Плиска“ притежава забележителна архитектура, която е съчетание от тракийски, славянски и прабългарски мотиви. Добре запазените руини свидетелстват за някогашната слава и величие на древната българска столица Плиска;
  • Томбул джамия е най-голямата джамия на територията на България и втората по големина на Балканския полуостров.