Z6_PPGAHG80014N30QLJOV0112AP4
Z7_PPGAHG80014N30QLJOV0112AP3

История

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 28.01.2022

Шумен - съчетание от история и съвременност

Град Шумен е основан преди 3200 години. През вековете винаги е бил средище на богата духовна и материална култура – тракийска, римска, византийска, българска. От дълбока древност земите на шуменския край се намират на исторически кръстопът, много племена и народи са минавали оттук и са оставяли трайна следа от своята материална и духовна култура.

Резерват ПлискаВ близост до Шумен се намират първите две столици нa Българската държава - Плиска и Велики Преслав и култовият център Мадара, aулът на хан Омуртаг и Шуменската крепост.

Учени от световна величина разкриват, че в Шуменския район са концентрирани Гробница - Иванскиостанки от богата духовна и материална тракийска култура. Проучените десетки селища и крепости, стотиците надгробни могили дават уникални находки. На територията на шуменския регион са регистрирани над 600 надгробни могили, издигнати през различни исторически времена.

Шумен възниква като крепостно селище в източния край на Шуменското плато, построено от траките около V век пр. н.е. В последствие градът е доукрепяван и развиван от римляни, византийци, българи и турци. През средновековието Шумен е старобългарско укрепление, което прераства във феодален замък с вътрешен град, много църкви и занаятчийски работилници. През 1388 г. Шумен пада под турско робство, а през 1444 г., по време на похода на Владислав Варненчик, крепостта е срината от турците и градът е преместен на сегашното му място в подножието на Илчов баир.

През епохата на Възраждането Шумен се оформя като значителен занаятчийски и търговски център, което е предпоставка за развитието на динамичен културен живот. На 22 май 1813 г. тук се състои първото в България гражданско честване на деня на светите братя Кирил и Методий и се играе първата театрална постановка. Много възрожденски дейци са родени в Шумен и правят много за развитието на града, като основателят на българския театър Васил Друмев и революционерът Панайот Волов. Тук е създадено първото килийно училище за девойки, първият симфоничен оркестър, първото класно девическо училище.

След Освобождението град Шумен се развива като голям административен и стопански център на обширен район. Той запазва значението си на културно-просветно средище, проникнато от традициите на Възраждането.

Шумен сега е учебен и културен център с висши учебни заведения, театър, библиотеки, музеи и др. Красивата природа, живописното разположение на града и историческите паметници от различни епохи привличат в Шумен хиляди туристи, чието пътуване до града е приятно и осигурено чрез жп. и автотранспорт.