Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A96
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UT7

Демографска характеристика

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 27.02.2024

Статистически район, област и общини към 31.12.2022 г.

България – 6 447 710

Североизточен район – 823 884

Област Шумен – 149 628

Община Велики Преслав – 10 169

Община Венец – 6 055

Община Върбица – 7 636

Община Каолиново – 10 557

Община Каспичан – 6 250

Община Никола Козлево – 5 268

Община Нови пазар – 14 484

Община Смядово – 5 359

Община Хитрино – 5 738

Община Шумен – 78 112

 

Източник: НСИ