Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52S22
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52S23
История Климат и релеф Околна среда и природни ресурси Забележителности Туризъм Инфраструктура Демографска характеристика

Общи сведения

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 01.10.2021

Област Шумен е разположена в централната част на Североизточна България и заема площ от 3,39 хил. кв.км, което представлява 3,05 % от територията на страната. Областта е част от Североизточен район от ниво 2, в който влизат и съседните области Варна, Добрич и Търговище.

Като една от съставните области на Североизточен район, през територията й преминава изявената транспортна ос Русе-Варна, която се разглежда като алтернативен сектор на Общоевропейския транспортен коридор №7. Сухоземната  отсечка между р. Дунав и Черно море дава бърза връзка между транспортната магистрала “Рейн – Майн – Дунав” (Пристанище Русе), Общоевропейския транспортен коридор /ОЕТК/ №8 (Пристанище Варна), Кавказките страни – страните от Централна Азия, Иран и Средния Изток и същевременно осъществява  и връзка с ОЕТК № 9 при град Русе. Преминавайки през област Шумен,  сухоземната  отсечка Русе-Шумен-Варна интегрира областта в международните транспортни потоци с всичките предимства, които тази възможност предоставя за социално-икономическото й развитие.

Област Шумен се състои от 10 общини (Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен) и 151 населени места, от които 8 града и 143 села. Най- голяма е територията на община Шумен (19,2 % от площта на областта), а най-малка – територията на община Венец (6,6 % от площта на областта).