Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52S81
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52SO0
Общи сведения Общините в областта НПО в област Шумен Държавни институции Учебни заведения Здравни заведения Икономическо развитие Възможности за инвестиции Културен календар Галерия

За Областта

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 27.10.2021

Област Шумен е разположена в централната част на Североизточна България и заемa площ от 3,39 хил. кв.км, което представлява 3,05 % от територията на страната. Областта е част от Североизточен район от ниво 2, в който влизат и съседните области Варна, Добрич и Търговище. 
 

Карта на област Шумен