Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1FE6
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1FU2

Контакти на Областна администрация Шумен

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 09.08.2023

Център за административно обслужване

 • 054 / 862 785
 • oashumen@oblastshumen.government.bg

  *Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера

Областен Управител

 • проф. Добромир Добрев
 • 054 / 869 985  
 • d.dobrev@oblastshumen.government.bg
  *Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера

Заместник Областен управител

 • Нели Георгиева
 • 054 / 874 012
 • 054 / 868 802  
 • n.georgieva@oblastshumen.government.bg
  *Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера

Директор дирекция

Директор дирекция АПОФУС

 • Петранка Симеонова
 • 054 / 800 895
 • p.simeonova@oblastshumen.government.bg
  *Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера

Директор дирекция АКРРДС

 • Диана Илиева
 • 054 / 865 167  
 • d.ilieva@oblastshumen.government.bg
  *Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера

Връзки с обществеността

 • Милка Павлова
 • 054 / 830 803  
 • press@oblastshumen.government.bg

  *Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера