Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18E2
Контактна форма Карта на областта Контакти областна администрация

Контакти

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 20.11.2023

Областна администрация Шумен

Адрес: България, пк 9700, гр. Шумен, бул. „Славянски” №30

Телефон: 054 / 862 785

Факс: 054 / 863-562

E-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg

БУЛСТАТ: 127070650

МОЛ: Проф. Добромир Добрев


*Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера