Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q90
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR7
Областен съвет за развитие в област Шумен Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Шумен Областен съвет за хората с увреждания Областен съвет по условия на труд в област Шумен Областен съвет по сигурността Областен експертен съвет по устройството на територията Областен съвет по етнически и интерграционни въпроси Областен съвет по здравеопазване Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Областни съвети

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 30.09.2021

 

 

  1. Областен съвет за развитие в област Шумен
  2. Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Шумен
  3. Областен съвет за хората с увреждания
  4. Областен съвет по условия на труд в област Шумен
  5. Областен съвет по сигурността
  6. Областен експертен съвет по устройство на територията
  7. Областен съвет по етнически и интеграционни въпроси
  8. Областен съвет по здравеопазване
  9. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия