Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GR4
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI0

Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет и развитие в област Шумен

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 26.02.2024