Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GR7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI2

Постоянна консултативна комисия по туризъм към Областния съвет за развитие в област Шумен

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 05.03.2024