Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GL7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1O23

Областна епизоотична комисия в област Шумен

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 20.09.2023
Заседание от 26.07.2023
Дата на публикуване: 27.07.2023