Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q9857
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q98L5

Областна комисия „Военни паметници“

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 27.02.2024