Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QH6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR5

Областни комисии

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 30.09.2021
  1. Областна епизоотична комисия в област Шумен
  2. Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет за развитие в област Шумен
  3. Постоянна консултативна комисия по туризъм към Областния съвет за развитие в област Шумен
  4. Областна комисия „Военни паметници“
  5. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
  6. Областна транспортна комисия
  7. Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и аварии