Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CA0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM4

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 27.09.2021
Последна актуализация: 01.10.2021
  • В Центъра за административно обслужване на гражданите се отговаря на момента на устни въпроси на място или по телефон, като при необходимост се извършва консултация с експерт по услугата;
  • В Областна администрация Шумен не е внедрена система за управление на чакащи потребители;
  • Дневно Центъра за административно обслужване се посещава между 20-50 човека.