Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CI2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S66

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 27.09.2021
Последна актуализация: 28.01.2022

Достъпът до помещенията, където се осъществява административното обслужване на гражданите е съобразен с всички изисквания, в т.ч. и за хората с увреждания.

В ЦАО на Ваше разположение са:

  • столове, маси и пособия за попълване на документи; 
  • питейна вода и възможност за ползване на тоалетна.

За клиенти със специфични потребности:

  • място за придвижване с инвалидни колички, детски колички и др.

 Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:

  •  информацията за административните услуги

Паркиране:

  • два платени паркинга в непосредствена близост до административната сграда на Областна администрация Шумен