Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Банкови сметки

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 28.01.2022

Заплащането на услугите може да се извърши по следната банкова сметка:

  • IBAN: BG73 UBBS 8002 3106 1050 08, CODE: UBBSBGSF при Обединена българска банка АД

и с платежна карта, чрез ПОС терминал, намиращ се в Център за административно обслужване - бул. „Славянски“ № 30, ет. 3, стая 316