Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18U4
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18U5
Банкови сметки Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 27.09.2021
Последна актуализация: 06.02.2024

С лице към хората

Център за административно обслужване (ЦАО) на
Областна администрация Шумен

Адрес: гр. Шумен, бул. Славянски“ № 30, ет. 3, стая 316
Работно време: понеделник – петък, 8.00 до 17.30 часа – без прекъсване 
Телефон: 054 / 862 785
Факс: 054 / 863-562
E-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg

Постоянна телефонна линия за връзка с потребителите в работно време: 054 / 862 785


*Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера