Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB1863
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M2
Електронни административни услуги Административни услуги Комплексно административно обслужване Център за административно обслужване Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления Образци на документи за изплащане на обезщетения

Административно обслужване

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 06.02.2024

С лице към хората

Административно обслужване на областна администрация Шумен се осъществява при спазване на следните принципи:

  1. Равнопоставено отношение към всички потребители;
  2. Осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване;
  3. Създаване и популяризиране на стандарти за качество на административното обслужване;
  4. Периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите;
  5. Осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги;
  6. Служебно събиране на информация и доказателствени средства;
  7. Осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.
  8. Осигуряване на приемно време за гражданите и организациите.
  9. Осигуряване на връзка с потребителите в работно време чрез постоянна телефонна линия.