Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0E90
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31A5

Военни паметници

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 16.11.2023

Община Велики Преслав

Община Венец

Община Върбица

Община Каолиново

Община Каспичан

Община Никола Козлево

Община Нови пазар

Община Смядово

Община Хитрино

Община Шумен