Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EL0
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31I4

Списък на язовирите на територията на Област Шумен

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 13.10.2021