Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4C63
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4CE7
Държавна собственост, ЗУТ Военни паметници Регистър на проектите Областна транспортна схема Дейност на комисии и съвети Списък на язовирите на територията на Област Шумен Други регистри

Публични регистри

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 13.10.2021