Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50T9387
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50T93O5

Доклади

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 14.03.2024

Доклади на Областна администрация Шумен за 2023 година

Доклади на Областна администрация Шумен за 2022 година

Доклади на Областна администрация Шумен за 2021 година

Доклади на Областна администрация Шумен за 2020 година