Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0685
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3147

Защита на личните данни

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 06.03.2023

Лого - КЗЛДКонтакти с длъжностното лице по защита на личните данни в Областна администрация Шумен
Адрес: 9700 Шумен, бул. „Славянски“ № 30
Телефон: 054 / 869 985
E-mail: g.mircheva@oblastshumen.government.bg


*Един разговор се таксува съгласно тарифния Ви план за разговори към стационарни номера