Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QR5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3104

Контрол по законосъобразност на актовете на общинските съвети

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 23.04.2024

Правомощията на областния управител включват упражняване контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.

Тук ще намерите информация за осъществения контрол по законосъобразност върху решенията на общинските съвети на общините на територията на област Шумен.

2024 година

    •    Първо тримесечие
  

2023 година

    •    Първо тримесечие
    •    Второ тримесечие
    •    Трето тримесечие
    •    Четвърто тримесечие

2022 година

    •    Първо тримесечие
    •    Второ тримесечие

2021 година

    •    Първо тримесечие
    •    Второ тримесечие
    •    Трето тримесечие
    •    Четвърто тримесечие

2020 година

    •    Първо тримесечие
    •    Второ тримесечие
    •    Трето тримесечие
    •    Четвърто тримесечие

2019 година

    •    Първо тримесечие
    •    Второ тримесечие
    •    Трето тримесечие
    •    Четвърто тримесечие

2018 година

    •    Първо тримесечие
    •    Второ тримесечие
    •    Трето тримесечие
    •    Четвърто тримесечие

2017 година

    •    Първо тримесечие
    •    Второ тримесечие
    •    Трето тримесечие
    •    Четвърто тримесечие

2016 година

    •    Първо тримесечие
    •    Второ тримесечие
    •    Трето тримесечие
    •    Четвърто тримесечие

2015 година

    •    Първо тримесечие
    •    Второ тримесечие
    •    Трето тримесечие
    •    Четвърто тримесечие

2014 година

    •    Първо тримесечие
    •    Второ тримесечие
    •    Трето тримесечие
    •    Четвърто тримесечие

2013 година

    •    Първо тримесечие
    •    Второ тримесечие
    •    Трето тримесечие
    •    Четвърто тримесечие

2012 година

    •    Първо тримесечие
    •    Второ тримесечие
    •    Трето тримесечие
    •    Четвърто тримесечие

Решения на общинските съвети

Общински съвет Велики Преслав

Общински съвет Венец

Общински съвет Върбица

Общински съвет Каолиново

Общински съвет Каспичан

Общински съвет Никола Козлево

Общински съвет Нови пазар

Общински съвет Смядово

Общински съвет Хитрино

Общински съвет Шумен